Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu përshëndeti ceremoninë e shpërndarjes së çertifikatave të kursit të formimit profesional

61361917_333271617338566_5503963524256235520_n
Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu përshëndeti ceremoninë e shpërndarjes së çertifikatave të kursit të formimit profesional të organizuar nga Shkolla e Mesme Profesionale “Nazmi Rushiti”. Ky kurs i ndjekur nga 30 nxënës të kësaj shkolle është zhvilluar për një periudhë 6 mujore duke synuar përveç aftësimit profesional të nxënësve edhe përgatitjen e tyre për tu përballur me kërkesat e tregut të punës. Projekti i implementuar nga EMC Group Albania dhe GIZ është një bashkëpunim gjerma...
More

Mbledhje me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor

61489702_445062649373602_5242975786360635392_n
Sot më datë 28. 05. 2019, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua mbledhja e muajit maj me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor, në të cilën u raportua mbi aktivitetin mujor të punës së institucioneve. Një pikë e rëndësishme e diskutimeve, për të cilën Prefekti kërkoi nga të gjithë drejtuesit e institucioneve angazhim dhe bashkëpunim ishte zbatimi me përpikmëri i planit të masave në funksion të mbarëvajtjes së sezonit turistik veror dhe zbatimi ...
More

Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, merr pjesë në pritjen e organizuar nga Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari

WhatsApp-Image-2019-05-17-at-23.59.53
Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, ishte i pranishëm në pritjen e organizuar me datë 17.05.2019, nga Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari. Takimi në të cilin morrën pjesë 12 Prefektët e Qarqeve të Republikës së Shqipërisë u zhvillua me qëllim shkëmbimin e eksperiencave dhe realizimin e një bashkëpunimi ndërinstitucional. Pas pritjes së organizuar në ambjentet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, u zhvillua një takim në Bashkinë e Tiranës me Kryetarin e Bashkisë Z....
More

Vizitë pune në ambjentet e Degës së Doganës Bllatë, Drejtorisë Rajonale të Kufirit dhe Migracionit dhe zyrave të AKU-së

61164775_427639461389380_587055388650635264_n
Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, zhvilloi një vizitë pune në ambjentet e Degës së Doganës Bllatë, Drejtorisë Rajonale të Kufirit dhe Migracionit dhe zyrave të AKU-së pranë kësaj pike doganore, me qëllim verefikimin nga afër të kushteve dhe ambjenteve të punës duke u dhënë gjithashtu mundësi drejtuesve të këtyre institucioneve të shprehin edhe ndonjë shqetësim që mund të kenë në lidhje me punën e tyre të përditshme. Prefekti gjithashtu kërkoi bashkëpunim dhe ndërveprim ndërmjet inst...
More

Mbledhje e Task-Forcës së Luftës Kundër Kultivimit të Bimëve Narkotike

60359830_488380728577190_8883262248223506432_n
Sot më datë 15. 05. 2019 nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Nexhbedin Shehu u zhvillua mbledhja e Task-Forcës së Luftës Kundër Kultivimit të Bimëve Narkotike. Prefekti duke analizuar treguesit kryesorë të punës së institucioneve të angazhuara drejtpërdrejt në fushatën kundër kultivimit të bimëve narkotike në Qarkun e Dibrës, kërkoi veçanërisht nga Drejtoria Vendore e Policisë intensifikim të punës në kuadër të kësaj fushate. Prefekti, gjithashtu duke analizuar impaktin pozitiv të të gj...
More

Mbledhje me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor

54525913_415672965668991_2652252273622646784_n
Sot më datë 25. 04. 2019, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua mbledhja e muajit prill me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor, në të cilën u raportua mbi aktivitetin mujor të punës së institucioneve. Në fillim të takimit, Prefekti prezantoi për të pranishmit, Drejtorin e ri të Drejtorisë Vendore të Policisë së Qarkut Dibër, të cilit i ofroi bashkëpunim institucional dhe i uroi suksese në detyrën e tij të re. Prefekti pasi dëgjoi diskutime...
More

Mbledhje e Organit Këshillues me tematikë: “Raportim i masave të marra për përballimin e sezonit të ujitjes gjatë verës 2019”.

57289422_1800325863402177_4202425834696343552_n
Sot më datë 18. 04. 2019, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua takimi i rradhës i Organit Këshillues me tematikë: “Raportim i masave të marra për përballimin e sezonit të ujitjes gjatë verës 2019”. Prefekti duke theksuar rëndësinë e takimit kërkoi nga të pranishmit të informojnë mbi, masat e marra, investimet e kryera dhe ndërhyrjet që po realizohen në këtë periudhë me qëllim rehabilitimin dhe mirëfunksionimin e kanaleve vaditëse sipas bashkive. Përfaqës...
More

Mbledhja e parë e Komitetit të Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura Mjedisore

57226372_2671405612875740_7463446274637824000_n
Sot më datë 18. 04. 2019, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua mbledhja e parë e Komitetit të Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura Mjedisore të krijuar sipas VKM-së nr. 593 datë 09. 10. 2018 “Për përbërjen, funksionet, detyrat dhe përgjegjësitë e Komiteteve të Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura Mjedisore”. Prefekti në cilësinë e Kryetarit të Komitetit prezantoi qëllimin e krijimit të këtij organizmi, duke sqaruar funksionet, detyrat dhe përgjegjësitë me të cila...
More

Prezantimin në Dibër i raportit të parë të monitorimit të Shoqërisë Civile mbi Planin Kombëtar të Veprimit të Aftësisë së Kufizuar

55819003_348748719092731_8783078154609623040_n
Prefekti i Qarkut Dibër Nexhbedin Shehu merr pjesë në prezantimin në Dibër të raportit të parë të monitorimit të Shoqërisë Civile mbi Planin Kombëtar të Veprimit të Aftësisë së Kufizuar (2016-2020).  Raporti është hartuar në kuadër të projektit të financuar nga Bashkimi Evropian “Forcimi i kapaciteteve të shoqërisë civile për zbatimin e të drejtave të personave me Aftësi të Kufizuar në Shqipëri”, zbatuar nga World Vision në partneritet me Albanian Disability Rights Foundation dhe Defending the R...
More

Konferenca Rajonale me temë: “Për Marrjen e Masave për Parandalimin e Kultivimit të Bimëve Narkotike”

55935522_397923327667667_8420195968338624512_n
Sot më datë 28.03.2019 nën drejtimin dhe organizimin e Prefektit të Qarkut Dibër Nexhbedin Shehu, u zhvillua Konferenca Rajonale me temë: "Për Marrjen e Masave për Parandalimin e Kultivimit të Bimëve Narkotike". Pjesëmarrës në këtë konferencë ishin Drejtues të Drejtorisë Vendore të Policisë, drejtues komisariatesh, drejtues të njësive të vetëqeverisjes vendore e njësive administrative, drejtues të institucioneve qëndrore në nivel vendor si dhe kryetarë fshatrash. Prefekti duke analizuar punën...
More