Mbledhje me Sekretarët e Këshillave Bashkiakë

67298098_2191937891097595_4464991723965120512_n
Sot më datë 25. 07. 2019 nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu u zhvillua një takim me Sekretarët e të katër Këshillave Bashkiakë dhe u diskutua mbi realizimin e një procesi të rregullt e ligjor të konstituimit të këshillavë të rinj bashkiakë të dala si rezultat i zgjedhjeve të 30 qershorit. Prefekti kërkoi nga Sekretarët e Këshillave, që pas shpalljes së rezultateve nga organi kompetent i përcaktuar në Kodin Zgjedhor, të merren të gjitha masat e nevojshme në respekt të af...
More

Takim me qëllim analizimin e masave të marra për mbrojtjen e pyjeve nga zjarri dhe dëmtuesit e tjerë

54525913_415672965668991_2652252273622646784_n
Sot me date 12. 07. 2019 nen drejtimin e Prefektit te Qarkut Diber Z. Nexhbedin Shehu u zhvillua nje takim me qellim analizimin e masave te marra per mbrojtjen e pyjeve nga zjarri dhe demtuesit e tjere. Prefekti duke theksuar rendesine e takimit, dhe duke permbledhur shkurtimisht shqetesimin e tij per situaten, kerkoi nga perfaqesuesit e institucioneve te informojne per punen e bere ne kete drejtim, per planet e masave dhe te diskutojne mbi gjetjen e nje zgjidhjeje efikase qe do te mund ti jept...
More

Mbledhje me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor

65121914_348026385885998_500555395849256960_n
Sot më datë 27. 06. 2019, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua mbledhja e muajit qershor me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor, në të cilën u raportua mbi aktivitetin mujor të punës së institucioneve. Një pikë e rëndësishme e diskutimeve, për të cilën Prefekti kërkoi angazhim te shtuar ishte menaxhimi i burimeve ujore per vaditje. Ne kete kontekst, Prefekti kerkoi se pari evidentimin e segmenteve problematike te rrjetit vadites me qellim hart...
More

Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu përshëndeti ceremoninë e shpërndarjes së çertifikatave të kursit të formimit profesional

61361917_333271617338566_5503963524256235520_n
Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu përshëndeti ceremoninë e shpërndarjes së çertifikatave të kursit të formimit profesional të organizuar nga Shkolla e Mesme Profesionale “Nazmi Rushiti”. Ky kurs i ndjekur nga 30 nxënës të kësaj shkolle është zhvilluar për një periudhë 6 mujore duke synuar përveç aftësimit profesional të nxënësve edhe përgatitjen e tyre për tu përballur me kërkesat e tregut të punës. Projekti i implementuar nga EMC Group Albania dhe GIZ është një bashkëpunim gjerma...
More

Mbledhje me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor

61489702_445062649373602_5242975786360635392_n
Sot më datë 28. 05. 2019, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua mbledhja e muajit maj me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor, në të cilën u raportua mbi aktivitetin mujor të punës së institucioneve. Një pikë e rëndësishme e diskutimeve, për të cilën Prefekti kërkoi nga të gjithë drejtuesit e institucioneve angazhim dhe bashkëpunim ishte zbatimi me përpikmëri i planit të masave në funksion të mbarëvajtjes së sezonit turistik veror dhe zbatimi ...
More

Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, merr pjesë në pritjen e organizuar nga Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari

WhatsApp-Image-2019-05-17-at-23.59.53
Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, ishte i pranishëm në pritjen e organizuar me datë 17.05.2019, nga Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari. Takimi në të cilin morrën pjesë 12 Prefektët e Qarqeve të Republikës së Shqipërisë u zhvillua me qëllim shkëmbimin e eksperiencave dhe realizimin e një bashkëpunimi ndërinstitucional. Pas pritjes së organizuar në ambjentet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, u zhvillua një takim në Bashkinë e Tiranës me Kryetarin e Bashkisë Z....
More

Vizitë pune në ambjentet e Degës së Doganës Bllatë, Drejtorisë Rajonale të Kufirit dhe Migracionit dhe zyrave të AKU-së

61164775_427639461389380_587055388650635264_n
Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, zhvilloi një vizitë pune në ambjentet e Degës së Doganës Bllatë, Drejtorisë Rajonale të Kufirit dhe Migracionit dhe zyrave të AKU-së pranë kësaj pike doganore, me qëllim verefikimin nga afër të kushteve dhe ambjenteve të punës duke u dhënë gjithashtu mundësi drejtuesve të këtyre institucioneve të shprehin edhe ndonjë shqetësim që mund të kenë në lidhje me punën e tyre të përditshme. Prefekti gjithashtu kërkoi bashkëpunim dhe ndërveprim ndërmjet inst...
More

Mbledhje e Task-Forcës së Luftës Kundër Kultivimit të Bimëve Narkotike

60359830_488380728577190_8883262248223506432_n
Sot më datë 15. 05. 2019 nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Nexhbedin Shehu u zhvillua mbledhja e Task-Forcës së Luftës Kundër Kultivimit të Bimëve Narkotike. Prefekti duke analizuar treguesit kryesorë të punës së institucioneve të angazhuara drejtpërdrejt në fushatën kundër kultivimit të bimëve narkotike në Qarkun e Dibrës, kërkoi veçanërisht nga Drejtoria Vendore e Policisë intensifikim të punës në kuadër të kësaj fushate. Prefekti, gjithashtu duke analizuar impaktin pozitiv të të gj...
More

Mbledhje me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor

54525913_415672965668991_2652252273622646784_n
Sot më datë 25. 04. 2019, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua mbledhja e muajit prill me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor, në të cilën u raportua mbi aktivitetin mujor të punës së institucioneve. Në fillim të takimit, Prefekti prezantoi për të pranishmit, Drejtorin e ri të Drejtorisë Vendore të Policisë së Qarkut Dibër, të cilit i ofroi bashkëpunim institucional dhe i uroi suksese në detyrën e tij të re. Prefekti pasi dëgjoi diskutime...
More

Mbledhje e Organit Këshillues me tematikë: “Raportim i masave të marra për përballimin e sezonit të ujitjes gjatë verës 2019”.

57289422_1800325863402177_4202425834696343552_n
Sot më datë 18. 04. 2019, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua takimi i rradhës i Organit Këshillues me tematikë: “Raportim i masave të marra për përballimin e sezonit të ujitjes gjatë verës 2019”. Prefekti duke theksuar rëndësinë e takimit kërkoi nga të pranishmit të informojnë mbi, masat e marra, investimet e kryera dhe ndërhyrjet që po realizohen në këtë periudhë me qëllim rehabilitimin dhe mirëfunksionimin e kanaleve vaditëse sipas bashkive. Përfaqës...
More