Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, merr pjesë në pritjen e organizuar nga Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari

Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, merr pjesë në pritjen e organizuar nga Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari
Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, ishte i pranishëm në pritjen e organizuar me datë 17.05.2019, nga Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari. Takimi në të cilin morrën pjesë 12 Prefektët e Qarqeve të Republikës së Shqipërisë u zhvillua me qëllim shkëmbimin e eksperiencave dhe realizimin e një bashkëpunimi ndërinstitucional. Pas pritjes së organizuar në ambjentet e Institucionit ...
Lexo më shumë

Vizitë pune në ambjentet e Degës së Doganës Bllatë, Drejtorisë Rajonale të Kufirit dhe Migracionit dhe zyrave të AKU-së

Vizitë pune në ambjentet e Degës së Doganës Bllatë, Drejtorisë Rajonale të Kufirit dhe Migracionit dhe zyrave të AKU-së
Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, zhvilloi një vizitë pune në ambjentet e Degës së Doganës Bllatë, Drejtorisë Rajonale të Kufirit dhe Migracionit dhe zyrave të AKU-së pranë kësaj pike doganore, me qëllim verefikimin nga afër të kushteve dhe ambjenteve të punës duke u dhënë gjithashtu mundësi drejtuesve të këtyre institucioneve të shprehin edhe ndonjë shqetësim që mund të kenë në lidhje m...
Lexo më shumë

Mbledhje e Task-Forcës së Luftës Kundër Kultivimit të Bimëve Narkotike

Mbledhje e Task-Forcës së Luftës Kundër Kultivimit të Bimëve Narkotike
Sot më datë 15. 05. 2019 nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Nexhbedin Shehu u zhvillua mbledhja e Task-Forcës së Luftës Kundër Kultivimit të Bimëve Narkotike. Prefekti duke analizuar treguesit kryesorë të punës së institucioneve të angazhuara drejtpërdrejt në fushatën kundër kultivimit të bimëve narkotike në Qarkun e Dibrës, kërkoi veçanërisht nga Drejtoria Vendore e Policisë intensifikim t...
Lexo më shumë

Mbledhje me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor

Mbledhje me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor
Sot më datë 25. 04. 2019, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua mbledhja e muajit prill me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor, në të cilën u raportua mbi aktivitetin mujor të punës së institucioneve. Në fillim të takimit, Prefekti prezantoi për të pranishmit, Drejtorin e ri të Drejtorisë Vendore të Policisë së Qarkut Dibër, të cilit i ofroi ba...
Lexo më shumë

Mbledhje e Organit Këshillues me tematikë: “Raportim i masave të marra për përballimin e sezonit të ujitjes gjatë verës 2019”.

Mbledhje e Organit Këshillues me tematikë: “Raportim i masave të marra për përballimin e sezonit të ujitjes gjatë verës 2019”.
Sot më datë 18. 04. 2019, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua takimi i rradhës i Organit Këshillues me tematikë: “Raportim i masave të marra për përballimin e sezonit të ujitjes gjatë verës 2019”. Prefekti duke theksuar rëndësinë e takimit kërkoi nga të pranishmit të informojnë mbi, masat e marra, investimet e kryera dhe ndërhyrjet që po realizohen në këtë p...
Lexo më shumë

Mbledhja e parë e Komitetit të Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura Mjedisore

Mbledhja e parë e Komitetit të Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura Mjedisore
Sot më datë 18. 04. 2019, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua mbledhja e parë e Komitetit të Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura Mjedisore të krijuar sipas VKM-së nr. 593 datë 09. 10. 2018 “Për përbërjen, funksionet, detyrat dhe përgjegjësitë e Komiteteve të Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura Mjedisore”. Prefekti në cilësinë e Kryetarit të Komitetit prezantoi q...
Lexo më shumë

Prezantimin në Dibër i raportit të parë të monitorimit të Shoqërisë Civile mbi Planin Kombëtar të Veprimit të Aftësisë së Kufizuar

Prezantimin në Dibër i raportit të parë të monitorimit të Shoqërisë Civile mbi Planin Kombëtar të Veprimit të Aftësisë së Kufizuar
Prefekti i Qarkut Dibër Nexhbedin Shehu merr pjesë në prezantimin në Dibër të raportit të parë të monitorimit të Shoqërisë Civile mbi Planin Kombëtar të Veprimit të Aftësisë së Kufizuar (2016-2020).  Raporti është hartuar në kuadër të projektit të financuar nga Bashkimi Evropian “Forcimi i kapaciteteve të shoqërisë civile për zbatimin e të drejtave të personave me Aftësi të Kufizuar në Shqipëri”, ...
Lexo më shumë

Konferenca Rajonale me temë: “Për Marrjen e Masave për Parandalimin e Kultivimit të Bimëve Narkotike”

Konferenca Rajonale me temë: “Për Marrjen e Masave për Parandalimin e Kultivimit të Bimëve Narkotike”
Sot më datë 28.03.2019 nën drejtimin dhe organizimin e Prefektit të Qarkut Dibër Nexhbedin Shehu, u zhvillua Konferenca Rajonale me temë: "Për Marrjen e Masave për Parandalimin e Kultivimit të Bimëve Narkotike". Pjesëmarrës në këtë konferencë ishin Drejtues të Drejtorisë Vendore të Policisë, drejtues komisariatesh, drejtues të njësive të vetëqeverisjes vendore e njësive administrative, drejtues të...
Lexo më shumë

Mbledhje e Komitetit Rajonal të Turizmit

Mbledhje e Komitetit Rajonal të Turizmit
Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, drejtoi sot takimin e radhës së Komitetit Rajonal të Turizmit në të cilin morrën pjesë përfaqësues të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore, të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor, duke veçuar pjesëmarrjen edhe të përfaqësueses së Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit. Prefekti, duke vlerësuar turizmin si një ndër sektorët më prioritarë të zhvillimit eko...
Lexo më shumë

Fushata e mbjelljes së pemëve nën moton “Krijo oksigjenin tënd”

Fushata e mbjelljes së pemëve nën moton “Krijo oksigjenin tënd”
Prefekti i Qarkut Dibër, Nexhbedin Shehu, me qëllim koordinimin e fushatës “Krijo oksigjenin tënd” me date 28. 02. 2019 organizoi një takim  në të cilin kërkoi nga të gjithë drejtuesit e institucioneve të angazhohen për të realizuar objektivat e këtij aksioni kombëtar i cili u zhvillua në datat 01-02 mars 2019. Në kuadër të nismës së Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, punonjësit e administrat...
Lexo më shumë