Prefekti i Qarkut Diber Z. Nexhbedin Shehu organizon takim me perfaqesues te Bashkise dhe Zyres Vendore te Arsimit Bulqize

Diten e sotme me date 28.07.2020, Prefekti i Qarkut Diber Z. Nexhbedin Shehu organizoi nje takim ne te cilin morren pjese Kryetari i Bashkise Bulqize, Drejtuesi i Zyres Vendore te Arsimit Bulqize dhe specialiste te fushes. Qellimi i takimit ishte koordinimi i punes per hartimin dhe zbatimin e planit te masave per pergatitjen e ambjenteve dhe zgjidhjen e problematikave infrastrukturore te sitemit a...
Lexo më shumë

Mbledhje e Task-Forcës për parandalimin e përhapjes së Covid-19

Mbledhje e Task-Forcës për parandalimin e përhapjes së Covid-19
Sot me date 17.06.2020, Prefekti i Qarkut Diber Z. Nexhbedin Shehu, duke marre shkas nga shtimi i rasteve te personave te prekur nga Covid-19, mblodhi ne takim drejtuesit e institucioneve pjese e Task-Forces se ngritur per zbatimin e masave parandaluese.  Prefekti, ne vazhdim te rekomandimeve dhe kerkesave te meparshme, serish kerkoi nga te gjithe anetaret e Task-Forces, te jene te angazhuar vazh...
Lexo më shumë

Plan Masash per parandalimin e perhapjes se Virusit Korona

Plan Masash per parandalimin e perhapjes se Virusit Korona
Diten e sotme me date 11.03.2020, Prefekti i Qarkut Diber Z. Nexhbedin Shehu, ne vijim te zbatimit te planit te masave, urdherave dhe udhezimeve te dala nga mbledhja e qeverise, organizoi nje takim ne te cilin morren pjese Kryetari i Bashkise Diber, Drejtori i Njesise Vendore te Kujdesit Shendetesor Diber, Drejtori i Sherbimit Spitalor Rajonal Peshkopi, perfaqesuesi i Inspektoriatit Shteteror Shen...
Lexo më shumë

Mbledhje me Drejtuesit e Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor

Mbledhje me Drejtuesit e Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor
Diten e enjte me date 27.02.2020, nen drejtimin e Prefektit te Qarkut Diber Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua takimi i muajit shkurt me Drejtuesit e Institucioneve Qendrore ne Nivel Vendor. Prefekti, pas raportimeve te drejtuesve te institucioneve, duke i falenderuar te gjithe te pranishmit per punen e bere dhe bashkepunimin e treguar, theksoi si te rendesishem angazhimin per ndergjegjesimin e perfa...
Lexo më shumë

Mbledhje e Organit Këshillues pranë Prefektit

Mbledhje e Organit Këshillues pranë Prefektit
Sot me datë 26.02.2020, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, dhe me pjesëmarrjen e kryetarëve të bashkive të Qarkut Dibër, përfaqësuesve të Sektorit të Ekstensionit Bujqësor dhe të Bordit Rajonal të Kullimit, u zhvillua mbledhja e rradhës e Organit Këshillues me temë kryesore bujqësinë dhe mbarëvajtjen e sezonit të ujitjes në Qarkun e Dibrës. Prefekti, në këtë kuadër kë...
Lexo më shumë

Analiza e punës së Institucionit të Prefektit të Qarkut Dibër për vitin 2019

Analiza e punës së Institucionit të Prefektit të Qarkut Dibër për vitin 2019
Sot më datë 22.01.2020, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua analiza e punës së Institucionit të Prefektit të Qarkut Dibër, e cila u ndoq gjithashtu nga Zëvendësministri i Brendshëm Z. Besfort Lamallari. Prefekti, duke falenderuar Zv. Ministrin për pjesëmarrjen dhe stafin e tij për punën e bërë, me qëllim zhvillimin e një analize konstruktive dhe rezultative,...
Lexo më shumë

Mbledhje me Drejtuesit e Institucioneve Qendrore ne Nivel Vendor

Mbledhje me Drejtuesit e Institucioneve Qendrore ne Nivel Vendor
Sot me date 27.12.2019, nen drejtimin e Prefektit te Qarkut Diber Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua takimi i fundit i vitit 2019 me Drejtuesit e Institucioneve Qendrore ne Nivel Vendor. Prefekti, pas raportimeve te drejtuesve te institucioneve, i falenderoi te gjithe te pranishmit per punen e bere, bashkepunimin e treguar dhe u rekomandoi, qe ne kete fundvit te fokusohen ne kryerjen e nje analize pu...
Lexo më shumë

Mbledhje e përbashkët e Organit Këshillues dhe Grupit të Ekspertëve për Sigurinë në Rrugë

Mbledhje e përbashkët e Organit Këshillues dhe Grupit të Ekspertëve për Sigurinë në Rrugë
Prefekti i Qarkut Diber Z. Nexhbedin Shehu, me qellim kryerjen e nje analize mbi realizimin e detyrave, marrjen e masave paraprake per emergjencat dimerore, diskutimin e çeshtjeve qe lidhen me sigurine ne rruge dhe emergjencat civile, mblodhi ne nje takim te perbashket, anetaret e Organit Keshillues dhe Grupin e Eksperteve per Sigurine ne Rruge. Prefekti nga ana e tij, beri nje prezantim te shkur...
Lexo më shumë

Mbledhja e Task-Forces Rajonale Kunder Kultivimit te Bimeve Narkotike

Mbledhja e Task-Forces Rajonale Kunder Kultivimit te Bimeve Narkotike
Sot me date 21. 11. 2019, nen drejtimin e Prefektit te Qarkut Diber Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua takimi i fundit per vitin 2019 i Task-Forces Rajonale Kunder Kultivimit te Bimeve Narkotike.  Ne kete takim, ku ishin te pranishem te gjithe anetaret e Task-Forces, u analizuan rezultatet e punes nje vjeçare, dhe u nxorren konkluzione te cilat sipas Prefektit, do t'i sherbejne permiresimit dhe lehte...
Lexo më shumë

Takim me Kryetarët e Bashkive

Takim me Kryetarët e Bashkive
Diten e sotme me date 20. 11. 2019, nen drejtimin e Prefektit te Qarkut Diber Z. Nexhbedin Shehu u zhvillua nje takim me kryetaret e te kater bashkive te Qarkut Diber per te diskutuar mbi realizimin e planit te investimeve dhe planit te mbledhjes se taksave. Prefekti kerkoi te raportohet ne menyre te hollesishme, per masen e realizimit te planit te investimeve dhe te diskutohet mbi shkaqet e mosr...
Lexo më shumë