Takim me qëllim analizimin e masave të marra për mbrojtjen e pyjeve nga zjarri dhe dëmtuesit e tjerë

Takim me qëllim analizimin e masave të marra për mbrojtjen e pyjeve nga zjarri dhe dëmtuesit e tjerë
Sot me date 12. 07. 2019 nen drejtimin e Prefektit te Qarkut Diber Z. Nexhbedin Shehu u zhvillua nje takim me qellim analizimin e masave te marra per mbrojtjen e pyjeve nga zjarri dhe demtuesit e tjere. Prefekti duke theksuar rendesine e takimit, dhe duke permbledhur shkurtimisht shqetesimin e tij per situaten, kerkoi nga perfaqesuesit e institucioneve te informojne per punen e bere ne kete drejt...
Lexo më shumë

Mbledhje me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor

Mbledhje me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor
Sot më datë 27. 06. 2019, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua mbledhja e muajit qershor me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor, në të cilën u raportua mbi aktivitetin mujor të punës së institucioneve. Një pikë e rëndësishme e diskutimeve, për të cilën Prefekti kërkoi angazhim te shtuar ishte menaxhimi i burimeve ujore per vaditje. Ne kete konte...
Lexo më shumë

Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu përshëndeti ceremoninë e shpërndarjes së çertifikatave të kursit të formimit profesional

Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu përshëndeti ceremoninë e shpërndarjes së çertifikatave të kursit të formimit profesional
Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu përshëndeti ceremoninë e shpërndarjes së çertifikatave të kursit të formimit profesional të organizuar nga Shkolla e Mesme Profesionale “Nazmi Rushiti”. Ky kurs i ndjekur nga 30 nxënës të kësaj shkolle është zhvilluar për një periudhë 6 mujore duke synuar përveç aftësimit profesional të nxënësve edhe përgatitjen e tyre për tu përballur me kërkesat e tr...
Lexo më shumë

Mbledhje me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor

Mbledhje me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor
Sot më datë 28. 05. 2019, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua mbledhja e muajit maj me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor, në të cilën u raportua mbi aktivitetin mujor të punës së institucioneve. Një pikë e rëndësishme e diskutimeve, për të cilën Prefekti kërkoi nga të gjithë drejtuesit e institucioneve angazhim dhe bashkëpunim ishte zbatimi...
Lexo më shumë

Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, merr pjesë në pritjen e organizuar nga Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari

Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, merr pjesë në pritjen e organizuar nga Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari
Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, ishte i pranishëm në pritjen e organizuar me datë 17.05.2019, nga Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari. Takimi në të cilin morrën pjesë 12 Prefektët e Qarqeve të Republikës së Shqipërisë u zhvillua me qëllim shkëmbimin e eksperiencave dhe realizimin e një bashkëpunimi ndërinstitucional. Pas pritjes së organizuar në ambjentet e Institucionit ...
Lexo më shumë

Vizitë pune në ambjentet e Degës së Doganës Bllatë, Drejtorisë Rajonale të Kufirit dhe Migracionit dhe zyrave të AKU-së

Vizitë pune në ambjentet e Degës së Doganës Bllatë, Drejtorisë Rajonale të Kufirit dhe Migracionit dhe zyrave të AKU-së
Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, zhvilloi një vizitë pune në ambjentet e Degës së Doganës Bllatë, Drejtorisë Rajonale të Kufirit dhe Migracionit dhe zyrave të AKU-së pranë kësaj pike doganore, me qëllim verefikimin nga afër të kushteve dhe ambjenteve të punës duke u dhënë gjithashtu mundësi drejtuesve të këtyre institucioneve të shprehin edhe ndonjë shqetësim që mund të kenë në lidhje m...
Lexo më shumë

Mbledhje e Task-Forcës së Luftës Kundër Kultivimit të Bimëve Narkotike

Mbledhje e Task-Forcës së Luftës Kundër Kultivimit të Bimëve Narkotike
Sot më datë 15. 05. 2019 nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Nexhbedin Shehu u zhvillua mbledhja e Task-Forcës së Luftës Kundër Kultivimit të Bimëve Narkotike. Prefekti duke analizuar treguesit kryesorë të punës së institucioneve të angazhuara drejtpërdrejt në fushatën kundër kultivimit të bimëve narkotike në Qarkun e Dibrës, kërkoi veçanërisht nga Drejtoria Vendore e Policisë intensifikim t...
Lexo më shumë

Mbledhje me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor

Mbledhje me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor
Sot më datë 25. 04. 2019, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua mbledhja e muajit prill me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor, në të cilën u raportua mbi aktivitetin mujor të punës së institucioneve. Në fillim të takimit, Prefekti prezantoi për të pranishmit, Drejtorin e ri të Drejtorisë Vendore të Policisë së Qarkut Dibër, të cilit i ofroi ba...
Lexo më shumë

Mbledhje e Organit Këshillues me tematikë: “Raportim i masave të marra për përballimin e sezonit të ujitjes gjatë verës 2019”.

Mbledhje e Organit Këshillues me tematikë: “Raportim i masave të marra për përballimin e sezonit të ujitjes gjatë verës 2019”.
Sot më datë 18. 04. 2019, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua takimi i rradhës i Organit Këshillues me tematikë: “Raportim i masave të marra për përballimin e sezonit të ujitjes gjatë verës 2019”. Prefekti duke theksuar rëndësinë e takimit kërkoi nga të pranishmit të informojnë mbi, masat e marra, investimet e kryera dhe ndërhyrjet që po realizohen në këtë p...
Lexo më shumë

Mbledhja e parë e Komitetit të Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura Mjedisore

Mbledhja e parë e Komitetit të Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura Mjedisore
Sot më datë 18. 04. 2019, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua mbledhja e parë e Komitetit të Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura Mjedisore të krijuar sipas VKM-së nr. 593 datë 09. 10. 2018 “Për përbërjen, funksionet, detyrat dhe përgjegjësitë e Komiteteve të Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura Mjedisore”. Prefekti në cilësinë e Kryetarit të Komitetit prezantoi q...
Lexo më shumë