Mbledhje me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor

Mbledhje me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor
Ditën e sotme me datë 29.04.2021, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua në Peshkopi mbledhja e rradhës me drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor me rend dite: Raportim mbi realizimin e detyrave të muajit prill 2021. Shërbimi ndaj qytetarëve. Zbatimi i masave anti-Covid. Gjithashtu, në kuadër të zbatimit të masave anti-Covid, mbledhja u z...
Lexo më shumë

Prefekti mbledh Grupin e Eksperteve per Sigurine ne Rruge

Prefekti mbledh Grupin e Eksperteve per Sigurine ne Rruge
Diten e sotme me date 25.03.2021, nen drejtimin e Prefektit te Qarkut Diber Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua mbledhja e rradhes e Grupit te Eksperteve per Sigurine ne Rruge. Per shkak te kushtezimeve te pandemise takimi u zhvillua online, duke patur ne fokus dhenien e informacionit mbi masat e marra per rritjen e nivelit te sigurise nepermjet permiresimit te sinjalistikes rrugore dhe mirembajtjes...
Lexo më shumë

Mbledhje e Organit Keshillues dhe Komitetit Rajonal te Turizmit

Mbledhje e Organit Keshillues dhe Komitetit Rajonal te Turizmit
Diten e sotme me date 24.03.2021, nen drejtimin e Prefektit te Qarkut Diber Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua mbledhja e rradhes e Organit Keshillues dhe Komitetit Rajonal te Turizmit. Per shkak te kushtezimeve te pandemise takimi u zhvillua online, duke patur ne fokus prezantimin dhe diskutimin e plan-veprimeve te bashkive te Qarkut Diber per zhvillimin e turizmit. Prefekti kerkoi nga perfaqes...
Lexo më shumë

Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu monitoron procesin e vaksinimit të mësuesve në Njësinë Administrative Maqëllarë

Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu monitoron procesin e vaksinimit të mësuesve në Njësinë Administrative Maqëllarë
Diten e sotme me date 17.03.2021, Prefekti i Qarkut Diber Z. Nexhbedin Shehu monitoroi nga afer procesin e vaksinimit te mesuesve te Shkolles se Mesme te Pergjithshme “Fiqiri Dine” Maqellare. Procesi i vaksinimit te mesuesve vazhdon te kryhet ne perputhje me te gjitha kushtet dhe masat anti-covid, nen kujdesin e Njesise Vendore te Shendetit Publik Diber. Prefekti nga ana e tij, pershendeti te gj...
Lexo më shumë

Prefekti i Qarkut Diber Z. Nexhbedin Shehu, mori pjese ne takimin e organizuar nga Koordinatori Kombetar i Antitrafikimit

Prefekti i Qarkut Diber Z. Nexhbedin Shehu, mori pjese ne takimin e organizuar nga Koordinatori Kombetar i Antitrafikimit
Prefekti i Qarkut Diber Z. Nexhbedin Shehu, mori pjese ne takimin online te organizuar nga Koordinatori Kombetar i Antitrafikimit prane Ministrise se Brendshme, qe kishte ne fokus te tij luften kunder trafikimit te personave, objektivat dhe strategjine per realizimin e tyre. Takimi i cili u mbeshtet nga Ambasada e Mbreterise se Bashkuar dhe UNICEF Albania, u perqendrua ne diskutimet mbi pergati...
Lexo më shumë

Mbledhje me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor

Mbledhje me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor
Ditën e sotme me datë 24.02.2021, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua në Peshkopi mbledhja e rradhës me drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor me rend dite: Raportim mbi realizimin e detyrave të muajit shkurt 2021. Shërbimi ndaj qytetarëve. Zbatimi i masave anti-Covid. Gjithashtu, në kuadër të zbatimit të masave anti-Covid, mbledhja u zh...
Lexo më shumë

Prefekti i Qarkut Diber Z. Nexhbedin Shehu mbledh Organin Keshillues

Prefekti i Qarkut Diber Z. Nexhbedin Shehu mbledh Organin Keshillues
Diten e sotme me date 18.02.2021, nen drejtimin e Prefektit te Qarkut Diber Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua mbledhja e rradhes e Organit Keshillues me tematike: Raportim mbi problematikat ne fushen e bujqesise, masat e marra per mbarevajtjen e sezonit te vaditjes dhe mbi funksionimin e OPU-ve. Per shkak te kushtezimeve te pandemise, takimi u zhvillua online nepermjet platformes Webex, ndersa mor...
Lexo më shumë

Prefekti i Qarkut Dibër mbledh Task-Forcën Rajonale Anti-Covid

Prefekti i Qarkut Dibër mbledh Task-Forcën Rajonale Anti-Covid
Ditën e sotme me datë 09.02.2021, Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, mblodhi Task-Forcën Rajonale të ngritur për zbatimin e masave dhe protokolleve shëndetësore anti-Covid në Qarkun Dibër. Prefekti, duke u bazuar në situatën e krijuar nga prania e virusit Covid-19 dhe në domosdoshmërinë e zbatimit të masave anti-covid për shkak të ritmit të përhapjes së sëmundjes kërkoi nga anëtarët e ...
Lexo më shumë

Prefekti Nexhbedin Shehu merr pjesë në analizën vjetore të Zyrës Vendore të Arsimit Dibër

Prefekti Nexhbedin Shehu merr pjesë në analizën vjetore të Zyrës Vendore të Arsimit Dibër
Ditën e enjte me datë 04.02.2021, Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu mori pjesë në analizën vjetore të Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar Dibër. Në analizën vjetore të organizuar në ambjentet e shkollës 9-vjeçare “Demir Gashi”, ishin të pranishëm drejtuesit e të gjitha shkollave të rrethit Dibër, ndërsa u diskutua mbi arritjet, mangësitë dhe objektivat për vitin 2021. Prefekti ...
Lexo më shumë

Mbledhje me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor

Mbledhje me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor
Ditën e sotme me datë 27.01.2021, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua në Peshkopi mbledhja e rradhës me drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor me rend dite: Raportim mbi realizimin e detyrave të muajit janar 2021. Në kuadër të zbatimit të masave anti-Covid, takimi u zhvillua me tre seanca. Prefekti, pas raportimeve të drejtuesve të institucioneve,...
Lexo më shumë