KËRKESA PËR TË DHËNA

Kërkesa për të dhëna

I nderuar përdorues,

Prefekti i Qarkut Dibër  informon publikun me të dhëna zyrtare, duke publikuar dhe shpërndar informacion nëpërmjet njoftimeve për shtyp dhe botimeve, të cilat gjenden edhe në faqen zyrtare http://prefektidiber.gov.al

Shërbimet për publikun kryen nëpërmjet adresës  info@prefekti-diber.gov.al, si dhe kontakte direkte.

Nëse ju nuk keni mundësi të gjeni të dhënat zyrtare apo informacionin e dëshiruar në website-n tonë, mund të dërgoni kërkesë për të dhëna nëpërmjet formateve të mëposhtme:

  • Email: info@prefekti-diber.gov.al
  • Në rrugë postare/ Adresa: Prefekti i Qarkut Dibër, Bulevardi “Elez Isufi”,Peshkopi, Dibër
  • Telefonia:  +(355) 0218 2 2631
  • Plotësimi i formatit të kërkesës në ambientet e pritjes pranë Prefektit të Qarkut Dibër ose mund ta shkarkoni në linkun e mëposhtëm
  • Aplikacioni të Prefekti i Qarkut Dibër për kërkesë/ankesave (Aplikacioni)

Shkarkoni:

Format kërkese