Kontakte

Institucioni i Prefektit Qarkut Diber

Adresa: Bulevardi “Elez Isufi” Peshkopi

Tel/Fax: 0218 2 2631

E-mail: info@prefekti-diber.gov.al