Mbledhje e Tryezës Teknike Antitrafik

Ditën e martë me datë 25.09.2019 në Institucionin e Prefektit u zhvillua takimi i rradhës së Tryezës Teknike Antitrafik. Në këtë takim u u raportua mbi punën e bërë në drejtim të sensibilizimit, evidentimit dhe menaxhimit të rasteve (nëse ka patur). Gjithashtu u kërkua nga institucionet vendore të merren masa për organizimin e aktiviteteve në kuadër të muajit tetor i shënuar si muaji antitrafik.