Mbledhja e Konstituimit të Këshillit të Bashkisë Klos

Ditën e sotme me datë 15.06.2023 Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, ishte i pranishëm në mbledhjen e konstituimit të Këshillit të Bashkisë Klos të organizuar në mbështetje të nenit nr. 48 të Ligjit nr. 139 datë 17.12.2015 dhe Rregullores për Organizimin dhe Funksionimin e Këshillit Bashkiak. Sipas rendit të ditës, anëtarët e këshillit të ri zgjodhën Kryetarin, Nënkryetarët si dhe përfaqësuesit e Këshillit të Bashkisë Klos për në Këshillin e Qarkut Dibër, ndërsa u organizua edhe ceremon...
More

Mbledhja e Konstituimit të Këshillit të Bashkisë Mat

Ditën e sotme me datë 14. 06. 2023 Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, ishte i pranishëm në mbledhjen e konstituimit të Këshillit të Bashkisë Mat të organizuar në mbështetje të nenit nr. 48 të Ligjit nr. 139 datë 17.12.2015. Në bazë të rendit të ditës, anëtarët e këshillit të ri zgjodhën Kryetarin, Nënkryetarët si dhe përfaqësuesit e Këshillit të Bashkisë Mat për në Këshillin e Qarkut Dibër, ndërsa u organizua edhe ceremonia e betimit të kryetarit të rizgjedhur të Bashkisë Mat.Prefekti,...
More

Mbledhja e Komitetit të Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura Mjedisore

Ditën e sotme me datë 24. 05. 2023, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua në Ulëz të Bashkisë Mat mbledhja e Komitetit të Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura Mjedisore i krijuar sipas VKM-së nr. 593 datë 09. 10. 2018 “Për përbërjen, funksionet, detyrat dhe përgjegjësitë e Komiteteve të Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura Mjedisore”. Prefekti në cilësinë e Kryetarit të Komitetit, ndërsa prezantoi qëllimin e takimit të organizuar në Parkun Natyror të Ulzës, sqaroi...
More

Prefekti ndjek analizen vjetore te veprimtarise se Zyres Vendore te Punesimit Bulqize

Ditën e sotme me datë 03.02.2023, Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu mori pjesë në mbledhjen e analizës vjetore të veprimtarisë së Zyrës Vendore të Punësimit Bulqizë. Prefekti duke falenderuar stafin e AKPA-s për bashkëpunimin e treguar gjatë vitit për trajtimin e kërkesave për punësim të ardhura në adresë të tij nga qytetarë të ndryshëm, vlerësoi pozitivisht angazhimin e tyre për realizimin në masën 100% të planit vjetor. Në kuadër të vendosjes së objektivave për vitin 2023, Prefe...
More

Prefekti i Qarkut Diber ndjek analizen vjetore te AKU-se.

Diten e sotme me date 02.02.2023, Prefekti i Qarkut Diber Z. Nexhbedin Shehu mori pjese ne mbledhjen e analizes se veprimtarise se Drejtorise Rajonale te Autoritetit Kombetar te Ushqimit per vitin 2022. Prefekti ndersa falenderoi drejtuesin dhe stafin e institucionit per punen e bere dhe bashkepunimin e treguar ne trajtimin e problematikave te ndryshme te hasura gjate vitit, kerkoi gjithashtu kryerjen e nje analize te detajuar te punes nje vjeçare ne drejtim te vendosjes se bazave per sigurimin...
More

Mbledhje me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor

Ditën e sotme me datë 31.01.2023, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua në prefektidibergov mbledhja e rradhës me drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor me rend dite: Raportim mbi realizimin e detyrave të muajit Janar 2023.   Prefekti kërkoi nga drejtuesit e institucioneve të zhvillojnë analizat e veprimtarisë së tyre për vitin 2022 ndërsa u diskutua mbi prioritetet dhe objektivat e punës së institucioneve për vitin 2023.  Në mënyrë të veçantë u ...
More

Perkujtohet 110-Vjetori i Luftes se Grykes se Vogel

Ditën e sotme me datë 20.01.2023, Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, morri pjesë në ceremoninë përkujtimore të organizuar nga Bashkia Dibër në bashkëpunim me Unionin e Krijuesve Dibranë në nder të 110-Vjetorit të Luftës së Grykës së Vogël dhe Selishtës përballë forcave Serbe. Prefekti, në fjalën e tij të rastit nderoi me respekt e mirënjohjë të thellë veprën dhe sakrificën e të gjithë atyre që luftuan dhe veçanërisht heroizmin e katërmbëdhjetë dëshmorëve të rënë në betejat e Urës së ...
More

“Ditët e Transparencës”

Ditën e sotme me datë 23.11.2022, me qëllim prezantimin e projektit “Ditët e Transparencës” dhe ecurisë së zbatimit të Ligjit nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” e dispozitave të tij në lidhje me transparencën proaktive dhe të drejtat e detyrimet e Autoritetit Publik, nën organizimin e Komisionerit për të Drejtën e Informimit në bashkëpunim me Ambasadën e Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë, u zhvillua një takim me pjesëmarrjen e drejtuesve të institucioneve qëndrore në nivel vendor, kryetar...
More

Mbledhje e Komitetit Rajonal të Turizmit

Ditën e sotme me datë 17.11.2022, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore e të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor (anëtarë të Komitetit Rajonal të Turizmit) u zhvillua mbledhja e fundit për vitin 2022 e Komitetit Rajonal të Turizmit, në të cilën u diskutua mbi ecurinë e sezonit turistik veror, rezultatet dhe masat e marra për sezonin turistik dimëror. Prefekti, duke vlerësuar turizmin si një ndë...
More