Mbledhje e Organit Këshillues të Prefektit

Ditën e mërkurë me datë 12.10.2022, me qëllim analizimin e rezultateve të punës së deritanishme për mirëmenaxhimin e situatave të mundshme dimërore dhe koordinimin e mëtejshëm të veprimeve në kuadër të zbatimit të masave të marra, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z.Nexhbedin Shehu u zhvillua mbledhja e rradhës e Organit Këshillues të Prefektit.  Prefekti duke falenderuar anëtarët e tryezës për punën e bërë dhe bashkëpunimin ndërinstitucional të siguruar në përgjithësi, kërkoi të vijohe...
More

Mbledhje e Organit Këshillues pranë Prefektit

Ditën e sotme me datë 06.09.2022, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua mbledhja e rradhës e Organit Këshillues me tematikë: “Raportim mbi masat e marra për përgatitjen e godinave shkollore për vitin e ri shkollor 2022-2023”. Në këtë takim morën pjesë dhe raportuan sipas rendit të ditës, kryetarët e bashkive të Qarkut Dibër, drejtuesit e Zyrave Vendore të Arsimit Parauniversitar sipas bashkive, si dhe përfaqësuesi i Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor Dibër. ...
More

Përkujtohet 23-Gushti, Dita e Çlirimit të Dibrës dhe Formimi i Brigadës së XVIII Sulmuese

Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu morri pjesë në ceremoninë e organizuar nga Bashkia Dibër në bashkëpunim me organizatën e veteranëve të LANÇ-it në nderim të 23-Gushtit, Ditës së Çlirimit të Dibrës dhe të formimit të Brigadës së XVIII-të Sulmuese. Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu në fjalën e tij të rastit, duke shprehur mirënjohjen dhe nderimin për veprën e pamohueshme të atij brezi, theksoi se të gjithëve ne, na takon të punojmë me përgjegjësi të plotë për të çuar përpara as...
More

Mbledhje e Organit Këshillues pranë Prefektit

Ditën e sotme me dt. 20.07.2022 nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu u zhvillua mbledhja e rradhës e Organit Këshillues pranë Prefektit. Fokusi i këtij takimi ishte kryerja e një analize të detajuar mbi punën e bërë nga institucionet përkatëse për eleminimin e punës informale nëpërmjet zbatimit të legjislacionit në fuqi. Përsa i përket temës së takimit, në bazë të informacioneve të dhëna nga Inspektoriati Rajonal i Punës, për raste të evidentuara janë marrë masa të ...
More

Transformimi i Përgjigjies Kombëtare për Trafikimin e Qënieve Njerëzore Brenda dhe nga Shqipëria

Ditën e sotme me datë 19.07.2022, në kuadër të funksionimit të programit “Transformimi i Përgjigjies Kombëtare për Trafikimin e Qënieve Njerëzore Brenda dhe nga Shqipëria” të zhvilluar nga Ministria e Brendshme në bashkëpunim me prezencën e Mbretërisë së Bashkuar dhe të UNICEF-it në Shqipëri, në ambjentet e Institucionit të Prefektit, u zhvillua një takim me anëtarët e Komitetit Rajonal dhe Tryezës Teknike Antitrafik të Qarkut Dibër. Në takim u diskutua mbi zbatueshmërinë e VKM-së nr. 670, datë...
More

Mbledhje e Komitetit Rajonal Antitrafik të Qarkut Dibër

Ditën e sotme me datë 24.06.2022, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua mbledhja e Komitetit Rajonal Kundër Trafikimit të Personave. Takimi, sipas një axhende të paracaktuar, u fokusua në informimin mbi punën e bërë nga Tryeza Teknike dhe Nënkomitetet për periudhën mars-qershor 2022, si dhe rëndësinë, përmbajtjen, efektin e fushatës ndërgjegjësuese dhe mënyrën e përfshirjes së këtyre dy strukturave rajonale në këtë fushatë. Gjithashtu, u nda informacion mbi ...
More

Ceremonia e ndarjes së granteve te projektit EU4Municipalities

Ditën e sotme me datë 23.06.2022, Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu morri pjesë në Ceremoninë e ndarjes së granteve për Bashkinë Mat si një ndër gjashtë bashkitë fituese në thirrjen e parë të skemës së granteve të projektit EU4Municipalities-BEpërBashkitë. EU4Municipalities ose BE për Bashkitë është një projekt i ri i financuar nga Bashkimi Evropian dhe ka si qëllim të mbështesë potencialin zhvillimor të bashkive dhe të përmirësojë kushtet socio-ekonomike e mjedisore të komuniteteve ...
More

Shqiperia je Ti

Institucioni i Prefektit të Qarkut Dibër, iu bashkua sot festës tre ditore të organizuar nga Bashkia Dibër në kuadër të çeljes së sezonit turistik veror 2022, ndërsa u angazhua në promovimin e nismës së përbashkët të IOM-International Organization for Migration, Ministrisë së Brendshme dhe Prezencës së Bashkimit Europian në Shqipëri “Shqipëria je ti”, duke iu bashkuar stendës së ngritur me qëllim informimin dhe promovimin e kësaj nisme. Në këtë kuadër, u shpërndanë fletë-palosje me përmbajtje...
More

Mbledhje me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor

Ditën e sotme me datë 28.04.2022, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua në prefektidibergov mbledhja e rradhës me drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor me rend dite: Raportim mbi realizimin e detyrave të muajit Prill 2022. Prefekti, pas raportimeve të drejtuesve të institucioneve, duke i falenderuar për punën e bërë dhe bashkëpunimin e treguar, kërkoi veçanërisht që të vijojë mbajtja nën kontroll e rendit dhe sigurisë, vijimin e kontrolleve mbi...
More

Për Mbylljen e Sporteleve Fizike në Institucionet Shtetërore

Ditën e sotme me datë 28.04.2022, Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, për të dhënë informacion dhe për të diskutuar mbi nismën më të re të Qeverisë Shqiptare dhe përmbajtjen e projekt- VKM-së “Për disa ndryshime në VKM-në nr. 1299 datë 16.02.2009”, lidhur me mbylljen e sporteleve fizike në Institucionet Shtetërore, mblodhi në një takim të gjithë punonjësit e Zyrave të Gjendjes Civile të Bashkisë Dibër dhe administratorët e Njësive Administrative të kësaj bashkie. Në takimin në të cili...
More