Takim i Komitetit Rajonal të Luftës Kundër Trafikimit të Personave

Takim i Komitetit Rajonal të Luftës Kundër Trafikimit të Personave
Ditën e sotme me datë 06.12.2022, në ambjentet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Dibër nën organizimin e Ministrisë së Brendshme dhe me bashkëpunimin e Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar dhe Përfaqësisë së UNICEF-it në Shqipëri u zhvillua takimi i Komitetit Rajonal të Luftës Kundër Trafikimit të Personave. Prefekti i Qarkut Diber Z. Nexhbedin Shehu, në fjalën e tij të rastit falenderoi or...
Lexo më shumë

Mbledhje me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor

Mbledhje me Drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor
Ditën e mërkurë me datë 30.11.2022, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua në prefektidibergov mbledhja e rradhës me drejtues të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor me rend dite:  Raportim mbi realizimin e detyrave të muajit Nëntor 2022. Prefekti, pas raportimeve të drejtuesve të institucioneve, duke i falenderuar për punën e bërë dhe bashkëpunimin e treguar, ...
Lexo më shumë

“Ditët e Transparencës”

“Ditët e Transparencës”
Ditën e sotme me datë 23.11.2022, me qëllim prezantimin e projektit “Ditët e Transparencës” dhe ecurisë së zbatimit të Ligjit nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” e dispozitave të tij në lidhje me transparencën proaktive dhe të drejtat e detyrimet e Autoritetit Publik, nën organizimin e Komisionerit për të Drejtën e Informimit në bashkëpunim me Ambasadën e Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë, u...
Lexo më shumë

Mbledhje e Komitetit Rajonal të Turizmit

Mbledhje e Komitetit Rajonal të Turizmit
Ditën e sotme me datë 17.11.2022, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore e të Institucioneve Qëndrore në Nivel Vendor (anëtarë të Komitetit Rajonal të Turizmit) u zhvillua mbledhja e fundit për vitin 2022 e Komitetit Rajonal të Turizmit, në të cilën u diskutua mbi ecurinë e sezonit turistik veror, rezult...
Lexo më shumë

Mbledhje e Organit Këshillues të Prefektit

Mbledhje e Organit Këshillues të Prefektit
Ditën e mërkurë me datë 12.10.2022, me qëllim analizimin e rezultateve të punës së deritanishme për mirëmenaxhimin e situatave të mundshme dimërore dhe koordinimin e mëtejshëm të veprimeve në kuadër të zbatimit të masave të marra, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z.Nexhbedin Shehu u zhvillua mbledhja e rradhës e Organit Këshillues të Prefektit.  Prefekti duke falenderuar anëtarët e tryez...
Lexo më shumë

Mbledhje e Organit Këshillues pranë Prefektit

Mbledhje e Organit Këshillues pranë Prefektit
Ditën e sotme me datë 06.09.2022, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua mbledhja e rradhës e Organit Këshillues me tematikë: “Raportim mbi masat e marra për përgatitjen e godinave shkollore për vitin e ri shkollor 2022-2023”. Në këtë takim morën pjesë dhe raportuan sipas rendit të ditës, kryetarët e bashkive të Qarkut Dibër, drejtuesit e Zyrave Vendore të Arsimi...
Lexo më shumë

Përkujtohet 23-Gushti, Dita e Çlirimit të Dibrës dhe Formimi i Brigadës së XVIII Sulmuese

Përkujtohet 23-Gushti, Dita e Çlirimit të Dibrës dhe Formimi i Brigadës së XVIII Sulmuese
Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu morri pjesë në ceremoninë e organizuar nga Bashkia Dibër në bashkëpunim me organizatën e veteranëve të LANÇ-it në nderim të 23-Gushtit, Ditës së Çlirimit të Dibrës dhe të formimit të Brigadës së XVIII-të Sulmuese. Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu në fjalën e tij të rastit, duke shprehur mirënjohjen dhe nderimin për veprën e pamohueshme të atij ...
Lexo më shumë

Mbledhje e Organit Këshillues pranë Prefektit

Mbledhje e Organit Këshillues pranë Prefektit
Ditën e sotme me dt. 20.07.2022 nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu u zhvillua mbledhja e rradhës e Organit Këshillues pranë Prefektit. Fokusi i këtij takimi ishte kryerja e një analize të detajuar mbi punën e bërë nga institucionet përkatëse për eleminimin e punës informale nëpërmjet zbatimit të legjislacionit në fuqi. Përsa i përket temës së takimit, në bazë të inf...
Lexo më shumë

Transformimi i Përgjigjies Kombëtare për Trafikimin e Qënieve Njerëzore Brenda dhe nga Shqipëria

Ditën e sotme me datë 19.07.2022, në kuadër të funksionimit të programit “Transformimi i Përgjigjies Kombëtare për Trafikimin e Qënieve Njerëzore Brenda dhe nga Shqipëria” të zhvilluar nga Ministria e Brendshme në bashkëpunim me prezencën e Mbretërisë së Bashkuar dhe të UNICEF-it në Shqipëri, në ambjentet e Institucionit të Prefektit, u zhvillua një takim me anëtarët e Komitetit Rajonal dhe Tryezë...
Lexo më shumë

Mbledhje e Komitetit Rajonal Antitrafik të Qarkut Dibër

Mbledhje e Komitetit Rajonal Antitrafik të Qarkut Dibër
Ditën e sotme me datë 24.06.2022, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu, u zhvillua mbledhja e Komitetit Rajonal Kundër Trafikimit të Personave. Takimi, sipas një axhende të paracaktuar, u fokusua në informimin mbi punën e bërë nga Tryeza Teknike dhe Nënkomitetet për periudhën mars-qershor 2022, si dhe rëndësinë, përmbajtjen, efektin e fushatës ndërgjegjësuese dhe mënyrën...
Lexo më shumë