KËRKESA PËR TË DHËNA

Kërkesa për të dhëna

I nderuar përdorues,

Prefekti i Qarkut Dibër  informon publikun me të dhëna zyrtare, duke publikuar dhe shpërndarë informacion nëpërmjet njoftimeve për shtyp dhe botimeve, të cilat gjenden edhe në faqen zyrtare http://prefektidiber.gov.al

Shërbimet për publikun kryhen nëpërmjet adresës  [email protected], si dhe nëpërmjet kontaktit direkt.

Nëse ju nuk keni mundësi të gjeni të dhënat zyrtare apo informacionin e dëshiruar në website-n tonë, mund të dërgoni kërkesë për të dhëna nëpërmjet formateve të mëposhtme:

  • Email: [email protected]
  • Në rrugë postare/ Adresa: Prefekti i Qarkut Dibër, Bulevardi “Elez Isufi”, prefektidibergov, Dibër.
  • Telefon:  +(355) 0218 2 2631
  • Formati i kërkesës mund të plotësohet në ambientet e pritjes pranë Institucionit të Prefektit të Qarkut Dibër ose mund të shkarkohet në linkun e mëposhtëm:
  • Aplikimi  për kërkesë/ankesë pranë Institucionit të Prefektit të Qarkut Dibër (Formulari)

Shkarkoni:

Format kërkese 

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për periudhën Janar-Mars 2023:

Image240423133712