PROGRAMI I TRANSPARENCËS

Programi i Transparencës Prefekti i Qarkut Dibër

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Prefekti i Qarkut Dibër. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”(LDI).

Programi i transparences Prefekti i Qarkut Dibër

Për të parë diagramën e Programit të Transparencës klikoni këtu.