Prefekti ndjek analizen vjetore te veprimtarise se Zyres Vendore te Punesimit Bulqize

Ditën e sotme me datë 03.02.2023, Prefekti i Qarkut Dibër Z. Nexhbedin Shehu mori pjesë në mbledhjen e analizës vjetore të veprimtarisë së Zyrës Vendore të Punësimit Bulqizë. Prefekti duke falenderuar stafin e AKPA-s për bashkëpunimin e treguar gjatë vitit për trajtimin e kërkesave për punësim të ardhura në adresë të tij nga qytetarë të ndryshëm, vlerësoi pozitivisht angazhimin e tyre për realizimin në masën 100% të planit vjetor. Në kuadër të vendosjes së objektivave për vitin 2023, Prefe...
More

Takimi me fermeret e Rrethit Mat

Prefekti i Qarkut Diber z. Halit Palamani dhe Deputeti i ketij Qarku z. Shkelqim Cani morren pjese ne nje takim me fermeret e rrethit Mat. Takimi pati si qellim informimin e fermereve ne lidhje me kreditimet ne bujqesi e blektori me qellim zhvillimin e bujqesise ne kete rreth dhe si rrjedhim edhe forcimin e ekonomise se ketyre banoreve.
More

Shërbime

  Ligj nr.107/2016 "Për Prefektin e Qarkut" Vendim i KM nr.134, datë 7.3.2003 "Për vërtetimin dhe legalizimin e dokumenteve të lëshuara në Republikën e Shqipërisë, për përdorim jashtë vendit dhe të dokumenteve të huaja, për përdorim brenda vendit ndryshuar me: - vendim të KM nr.727, datë 30.10.2003" Vendim i KM nr.533, datë 1.8.2003 "Për pjesëmarrjen e shtetasve në parandalimin dhe  përballimin e emergjencave civile"    
More